Sokol Veltež

logo_sokol_veltez.png

Změna výše členského příspěvku pro rok 2011

1. výbor ČOS na svém podzimním zasedání dne 27. listopadu 2010 schválil změnu v kategorizaci  plátců členských spolkových známek, a to :

a)    členské spolkové známky ve výši 100,- Kč pro děti a mládež do 18 let včetně a pro seniory starší 65 let včetně

b)     300,- Kč pro ostatní dospělé členy ČOS (bez rozdílu od 18 do 65 let)

2. výbor ČOS schválil dále vydání jubilejní spolkové členské známky v ceně 50,- Kč jako dobrovolnou solidární pro všechny členy v letech 2011 a 2012, a to pro každý jednotlivý rok  na podporu dvouletých oslav 150.výročí Sokola (oslavy v oblasti: sportu pro všechny-náčelnictvo, vzdělavatelské a kulturní činnosti, sportovních  soutěží oddílů).

 Bořivoj Sopr, starosta župy

2011-01-03 19:38:40 - napsal Přemek Kuchař

 

Komentáře

přidat komentář

Vaše jméno     Váš e-mail     Kolikátého je dnes?

Aktuality

Valná hromada
2020-05-21 13:15:50 - číst článek
OTEVŘENÍ SOKOLOVNY
Od pondělí 18.5. začínají trénovat všechny dětské oddíly ve svých pravidelných hodin&aa...
2020-05-17 13:57:09 - číst článek
Předškoláci 4.3.2020
Zítra normálně cvičíme 16:15 - 17:15. Těším se Ivana Mišoňová
2020-03-03 13:40:57 - číst článek
author: ProchaR1